Molimo da se prijavite ili ispunite registracijsku formu

Uvjeti korištenja

Korištenje

Harta Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem www.harta.hr internet stranica obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila.

Neke od fotografija na Harta Internet stranicama su samo orijentacione prirode.

Registracija

Registrirati se može svaka punoljetna osoba sa prebivalištem na području Republike Hrvatske. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost upisanih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koji su uneseni prilikom registracije kupac je dužan odmah ažurirati unesene podatke te na taj način obavijestiti Harta d.o.o. o nastalim promjenama.

Naručiti robu iz našeg asortimana možete na sljedeće načine:

 • telefonom 051/255-798 svakog radnog dana od 7 i 30 do 15 i 30 sati
 • telefaxom 051/255-870 ili putem naše web stranice www.harta.hr u bilo koje vrijeme

Naručivanje robe putem Harta d.o.o. internet stranica

Roba se naručuje elektronskim putem. U polje prije košarice, upisuje se količina. Pritiskom gumba košarica, odabrani proizvod se sprema u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Harta d.o.o. Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da provjerite da li se artikli nalaze u Vašoj košarici nakon prijave. Ukoliko se ne nalaze molimo Vas da nazovete 051/ 255-798.

Harta d.o.o. obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko Harta d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca robe telefonski ili e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda, roka isporuke ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

Besplatna dostava za fizičke osobe

Besplatna dostava za fizičke osobe se vrši za narudžbe veće od 500,00 kn netto bez PDV-a, za manje narudžbe trošak dostave ide na teret kupca i iznosi 40,00 kn. Narudžbe koje se dostavljaju sa našim dostavnim vozilima u toku radnog vremena idu na teret Harta d.o.o.

Besplatna dostava za pravne osobe

U pravilu su sve dostave za pravne osobe besplatne. Vrše se u toku radnog vremena i u skladu sa planom dostave Harta d.o.o. Sve eventualne iznimke se dogovaraju posebno sa našim operaterima.

Načini plaćanja

 • virmanom po predračunu
 • pouzećem u gotovini
 • virmanskim putem uz odgodu, za naše ugovorne kupce
 • prema posebno dogovorenim uvjetima

Ostali uvjeti

Sa našim stalnim partnrima dogovaramo posebne uvjete kao što su rokovi i načini plaćanja, eventualne netto cijene ili rabate, minimalne iznose za dostavu, a sve na bazi mjesečnog prometa.

Cijene na našim stranicama su veleprodajne, bez poreza na dodanu vrijednost. Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.

U slučaju da cijena sa narudžbe ne odgovara stvarnoj cijeni, prije isporuke kontaktirati ćemo Vas i tražiti Vašu potvrdu narudžbe.

Povrat / Reklamacija robe

Kupac se po primitku robe obvezuje prekontrolirati isporučenu robu i sve vidljive nedostatke prijaviti odmah, a najkasnije u roku 3 dana. U protivnom gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Harta d.o.o. e-mailom ili fax-om.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • artikal koji nije naručio
 • isporučenoj robi je istekao rok trajanja
 • artikli koji su oštećeni

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Prilikom eventualne zamjene, roba se mora vratiti u originalnom pakiranju i sa svom pratećom dokumentacijom. Krivo naručenu robu ne mijenjamo.

Sigurnost

Nakon izvršene registracije dobit ćete lozinku koju možete promijeniti i dužni ste je zadržati samo za sebe, te je ne smijete djeliti s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašom lozinkom. Nepridržavanjem navedenog Harta d.o.o. ima pravo tražiti naplatu eventualne štete. Harta d.o.o. ima pravo tražiti promjenu lozinke te blokirati Vaš korisnički račun ukoliko postoji propust u sigurnosti.

Intelektualno vlasništvo

Sav materijal na Harta d.o.o. stranicama je zaštićen i ne smije se koristiti ni u kakve svrhe bez prethodne suglasnosti Harta d.o.o.

Korištenje Harta d.o.o. stranica je isključivo na vlastitu odgovornost i Harta d.o.o. ne priznaje odgovornost za bilo kakvu štetu koja eventualno može nastati korištenjem istih.

Potrošački prigovori

Potrošač prigovor može uputiti poštom na adresu Harta d.o.o., Cesta dalmatinskih brigada 17, 51211 Matulji ili elektronskom poštom na mail adresu harta@harta.hr.

Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu

Potrošač ima zakonsko pravo jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

 1. kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed– u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora
 2. kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe– u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;
 3. kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period.

Trgovac će izvršiti povrat novca tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Potrošač dostavi dokaz da je robu poslao nazad. Potrošač je dužan robu vratiti Trgovcu bez nepotrebnog odgađanja te je Potrošač odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Potrošač snosi izravne troškove povrata robe.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Potrošača, Trgovac je dužan bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana izvršiti povrat novca. Povrat novca se vrši na način na koji je izvršeno plaćanje osim u slučajevima kada Potrošač pristaje na neki drugi način povrata novca.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 1. ugovor o uslugama Trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Potrošača ili koja je jasno prilagođena Potrošaču
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. Potrošač posebno zahtijevao posjet Trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Potrošač izrijekom zahtijevao, Trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Jamstveni uvjeti

Proizvodi za koje Trgovac daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Potrošač je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, Potrošač može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod ukoliko se neispravan uređaj ne može popraviti u razumnom roku. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Potrošač je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili postupanja koje nije u skladu sa uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Na deklaraciji ili unutar svakog proizvoda nalazi se podatak o uvozniku i ovlaštenom servisu za isti.

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

Podijeli na društvenim mrežama:

Kategorije proizvoda

novosti

Pogledaj sve novosti

O nama

Osnovna djelatnost nam je veleprodaja uredskog materijala, odnosno svega što Vam je potrebno u svakodnevnom poslovanju.

U našem asortimanu se nalaze tinte toneri i ostali potrošni materijal za pisače najpoznatijih svjetskih brendova HP, Epson, Canon, Lexmark, Fujitsu, Xerox, Minolta, Samsung, papir svih veličina i gramatura

Bonitet izvrsnosti

Pokrovitelj

Vaterpolo Primorje - Vaterpolski Klub Primorje

Partneri

HP Amplify Membership Certificate EPSON
Sačuvajmo okoliš zajedno

Sačuvajmo okoliš zajedno

Za naše kupce i partnere postoji i mogućnost da mi svojim vozilima odnesemo iskorištene tonere prilikom dostava naručene robe … Opširnije